Wojtek Skurkiewicz

Utwórz swoją wizytówkę stat4u
Blog > Komentarze do wpisu

Poseł Ruszczyk pogrąża Ewę Kopacz i Rząd PO pytaniem w sprawie Airbusa

Dzisiejszej nocy w Sejmie poseł Leszek Ruszczyk  pytał przedstawicieli Rządu o kontrakt na dostawę dla polskiej armii śmigłowców wielozadaniowych. W tym kontekście przywoływał również sprawę tworzenia miejsc pracy w Radomiu przez firmę Airbus Helicopters. Na pytania odpowiadał wiceminister Bartosz Kownacki. Pan minister potwierdził to co mówiłem od wielu miesięcy, że Rząd PO-PSL nie zabezpieczył interesów Radomia w negocjacjach z firmą Airbus. Wielokrotnie powtarzałem, że politycy PO, Ewa Kopacz i Tomasz Siemoniak ale również Radosław Witkowski, nie zadbali o to aby Radom był wskazany w negocjacjach offsetowych jako miejsce inwestycji firmy Airbus. Z resztą przeczytajcie sami co minister Kownacki odpowiedział posłowi Ruszczykowi....Poseł Leszek Ruszczyk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytanie do­tyczy kontraktu z Airbus Helicopters.

Szanowny Panie Ministrze! Przetarg na dostawę śmigłowców dla polskiej armii to bardzo ważny ele­ment procesu modernizacji Sił Zbrojnych. To również szansa na nowe miejsca pracy i rozwój sektora nowo­czesnych technologii w Polsce. Zgodnie z publicznymi deklaracjami przedstawicieli zarządu firmy Airbus Helicopters część produkcji podzespołów do śmigłow­ców Caracal ma się odbywać w Radomiu. Ze względu na wysokie bezrobocie, jakim dotknięte są Radom i region radomski, jest to przedsięwzięcie niezwykle istotne dla ich mieszkańców. Nie dziwi więc to, że z niepokojem śledzą oni wypowiedzi ministra obrony narodowej o możliwym unieważnieniu przetargu. Dlatego jako poseł ziemi radomskiej pytam pana ministra o stan faktyczny procesu negocjacji tego kon­traktu. Na jakim etapie jest przetarg na dostawę śmigłowców dla polskiej armii? Czy w negocjacjach offsetowych polski rząd stawia sprawę wywiązania się przez firmę Airbus z deklaracji dotyczących no­wych miejsc pracy, w tym w Radomiu? I na kiedy przewidziano finalizację negocjacji i podpisanie umowy na dostawę śmigłowców dla polskiej armii? Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

Bardzo dziękuję.

Na to pytanie odpowie sekretarz stanu w Mini­sterstwie Obrony Narodowej pan Bartosz Kownacki.

Bardzo proszę, panie ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki:

Co więcej, jak wiemy, na etapie wcześniejszych negocjacji można było zakończyć ten przetarg i wie­my, że oferta wybrana do dalszych negocjacji zawie­rała szereg uchybień. Ale na dzisiejszym etapie, do czasu zakończenia negocjacji offsetowych, które były skierowane do Ministerstwa Gospodarki, a dzisiaj są w ministerstwie rozwoju… To nie jest pytanie do mi­nistra obrony narodowej. W chwili obecnej toczą się takie negocjacje i powinien pan pytać ministerstwo rozwoju. Jednakże mam wrażenie, i to jest podsta­wowa kwestia, że został pan wprowadzony w błąd, oszukany, być może świadomie, przez swoich kolegów partyjnych, przez panią premier Kopacz, przez pana ministra Siemoniaka, przez pana ministra Mroczka, dlatego że, szanowny panie, w projekcie zobowiązań offsetowych, czyli tych warunków, które miały być spełnione przez oferenta, nie był umieszczony Ra­dom. Pański rząd nie troszczył się o miejsca pracy dla Radomia i okolic. Nie zobowiązał oferenta do tego, żeby utworzyć lub utrzymać miejsca pracy w Rado­miu. Nie możemy mówić dzisiaj o negocjacjach na tym etapie, bo państwo nie zagwarantowaliście tego dla swojego regionu. I z informacji, które posiada Mi­nisterstwo Obrony Narodowej, a oferta offsetowa była kierowana do Ministerstwa Gospodarki, wyni­ka, że takie propozycje nie zostały złożone. Te pro­pozycje, o których pan myśli, pana koledzy partyjni opowiadali o nich jako o wielkiej szansie dla regionu, to są swobodne deklaracje firmy Airbus Helicopters, one mogą powstać, mogą nie powstać, to zależy od dobrej woli tej firmy i nieważne, jak zakończą się te negocjacje, one nigdy nie powstaną, bo jeszcze raz podkreślam: pański rząd wtedy, kiedy był ku temu czas, nie zagwarantował tego, ażeby Radom miał ja­kieś korzyści formalne z tego przetargu. Dziękuję. (Oklaski) 

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

Bardzo dziękuję.

Czy będzie dodatkowe pytanie?

(Poseł Leszek Ruszczyk: Tak, chciałbym dopytać)

Bardzo proszę, pan poseł Leszek Ruszczyk.

Poseł Leszek Ruszczyk:

Panie ministrze, wyciągnął pan wszystkich z Platformy Obywatelskiej, ale tak naprawdę to ja pytałem, tak że proszę do mnie kierować, a nie do poprzedniego rządu. To jest jedna taka uwaga tech­niczna. Kto zatem będzie negocjował? Może pan nie zna historii, ale od ponad dwóch lat Airbus współpracuje z Uniwersytetem Technologicz­no-Humanistycznym w Radomiu i prace są już bar­dzo zaawansowane, nawet jakiś element już jest w prototypowni. Tak że pańska wiedza chyba nie jest pełna. Mam zatem pytanie: Kto będzie negocjował ten kontrakt, ponieważ tam
było 120 dni do zakończenia, a zegar zaczął bić od września?

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę o odpowiedź: pan minister Bartosz Kownacki.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki:

Panie pośle, każdą firmę w Polsce witamy z ot­wartymi rękoma. To nie jest uzależnione od takiego czy innego przetargu. Jeżeli Francuzi chcą na tym czy innym uniwersytecie prowadzić badania, to my się z tego cieszymy. Ministerstwo Obrony Narodowej nie będzie negocjowało tego przetargu, bo już zakoń­czyło negocjacje, to po pierwsze, a po drugie, nie będzie negocjowało na temat Radomia, dlatego że państwo pół roku temu, rok temu nie postawiliście tego punk­tu, więc nie ma o czym w tym zakresie rozmawiać.

W pozostałym zakresie, wydaje mi się, że bardzo jasno powiedziałem, że to nie jest kompetencja mini­sterstwa obrony, tylko obecnie ministerstwa rozwoju. Kończąc już, powiem, na razie państwo wiecie o tym, że być może powstałyby jakieś miejsca pracy w Ra­domiu, tyle że nie ma, nie było… państwa rząd tego nie zamieścił w zobowiązaniach offsetowych, nato­miast z deklaracji, o których już wiemy, zwolniono kilkaset osób w Świdniku i Mielcu. To jest konse­kwencja tego, że nie zabezpieczyliście interesów Radomia, Świdnika, Mielca i wielu innych zakładów przemysłowych tutaj, w Polsce. Dziękuję. (Oklaski)

  

czwartek, 03 grudnia 2015, skurkiewicz

Polecane wpisy