Wojtek Skurkiewicz

Utwórz swoją wizytówkę stat4u
Blog > Komentarze do wpisu

W Senacie o ważnych rocznicach

Trwa posiedzenie Senatu RP. Głosowania miały być przeprowadzone dzisiaj, lecz ze względu na długie przerwy i dodatkowe punkty, posiedzenie zostało przedłużone a głosowania odbędą się jutro.

Wiele ciekawego dzieje się wokół inicjatyw, które podejmuję jako przewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Dziś w Senacie gościł rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych generał Jan Rajchel z grupą osób, które zajmują się przygotowaniem wystawy z okazji 90. lecia Szkoły Orląt. Wszystko mamy już zapięte na ostatni guzik. Jeśli przyjęte ustalenia zostaną zrealizowane, to w marcu będzie można zobaczyć wystawę, jakiej w Senacie jeszcze nie było. Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi 18 marca i będzie to inauguracja ogólnopolskich obchodów 90. lecia Szkoły Orląt w Dęblinie. Mam nadzieję, że również Radom włączy się w obchody tej rocznicy. Z tego co wiem generał Rajchel zamierza spotkać się z Prezydentem Radomia. 

Kolejną ważną inicjatywą, która podjąłem w ostatnim czasie jest uczczenie 80. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, która przypada 12 maja. Senat RP w swojej historii po 1989 roku jeszcze w żaden sposób nie uczcił pamięci Marszałka. Dlatego wystąpiłem z inicjatywą przyjęcia okolicznościowej uchwały Senatu RP. Miło mi poinformować, że komisje obrony narodowej i ustawodawcza jednomyślnie przyjęły zaproponowaną uchwałę i teraz pozostaje jej uchwalenie prze całą Izbę. Jeżeli senatorowie wyrażą zgodę, uchwała zostanie przyjęta na posiedzeniu 6 maja 2015 roku.

Przyjęciu uchwały Senatu RP  w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego będzie towarzyszyć wystawa przygotowana przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, na której m.in. będą pokazane zdjęcia nigdy jeszcze nie publikowane. Przy okazji otwarcia wystawy będzie prezentowany wydany na tę okoliczność album „Ostatnia droga Marszałka. Warszawa – Kraków – Wilno”.

Dziś uczestniczyłem w posiedzeniu Prezydium Senatu, podczas którego przedstawiłem szczegółowe propozycje dotyczące wystawy w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Cieszę się, że Prezydium pozytywnie zaopiniowało moją inicjatywę.

Poniżej publikuję treść zaproponowanej uchwały oraz link do druku senackiego: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/druki/750/786.pdf

  

U C H WA Ł A

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dnia 12 maja 1935 roku zmarł Józef Klemens Piłsudski, główny architekt odbudowy państwa polskiego i jego siły zbrojnej – Wojska Polskiego, wybitny polityk i dowódca, dzięki któremu Polska obroniła się przed komunizmem w sierpniu 1920 roku. W 80. rocznicę śmierci Pierwszego Marszałka Polski Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć Jego pamięci.

Pragnąc uczcić postać i zasługi Józefa Piłsudskiego, przypominamy słowa, jakimi żegnał Go ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki:

„Śmiałością swej myśli, odwagą zamierzeń, potęgą czynów z niewolnych rąk kajdany zrzucił, bezbronnym miecz wykuł, granice nim wyrąbał, a sztandary naszych pułków sławą uwieńczył. Skażonych niewolą nauczył honoru bronić, wiarę we własne siły wskrzeszać, dumne marzenia z orlich szlaków na ziemię sprowadzać i twardą rzeczywistość zmieniać. Dał Polsce Wolność, Granice, Moc i Szacunek”.

Chylimy czoła przed Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wielkim patriotą i mężem stanu, legendarnym komendantem I Brygady Legionów, Naczelnikiem Państwa i Wodzem Naczelnym Wojska Polskiego. Jego niezłomność w walce o niepodległość Ojczyzny i umiłowanie Polski stanowią wzór patriotycznych postaw i poświęcenia życia w służbie Rzeczypospolitej.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

piątek, 06 lutego 2015, skurkiewicz

Polecane wpisy