Wojtek Skurkiewicz

Utwórz swoją wizytówkę stat4u
Blog > Komentarze do wpisu

Skierowałem oświadczenie do ministra Sienkiewicza w sprawie usuwania Krzyży

Niesamowitym echem w mediach odbiła się sprawa usuwania Krzyży z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i podległych jednostek. Głos w sprawie zabrał również komendant Szwalbe. Nie będę w tej chwili odnosił się do publikacji, które znalazły się na różnych portalach, na to przyjdzie jeszcze czas.

Zgodnie z moją wczorajszą zapowiedzią, przygotowałem oświadczenie senatorskie w sprawie usuwania Krzyży. Pod oświadczeniem nie tylko ja złożyłem swój podpis ale również koleżanki i koledzy z mojego klubu parlamentarnego, za co Im serdecznie dziękuję.

Poniżej publikuję treść oświadczenia:

Oświadczenie kieruję do Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza oraz Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

W ostatnim czasie ze ścian w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i podległych jednostkach zostały zdjęte Krzyże. Usunięto również wizerunek św. Michała Archanioła – patrona policjantów. Ikona była darem dla radomskich policjantów przekazanym z okazji dorocznego święta Policji. Akcja zdejmowania Krzyży odbyła się na polecenia nowego komendanta miejskiego Karola Szwalbe, który od 28 maja zarządza KMP w Radomiu. Policjanci napisali list do inspektora Cezarego Popławskiego, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, w którym wyrażają swoje zaniepokojenie tym, co dzieje się w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu. Obszerne fragmenty listu zostały zamieszczone na portalach internetowych lokalnych dzienników. Z listu wynika, że komendant Szwalbe nie tylko nakazał zdjęcie Krzyży ale również namawiał policjantów by nie uczestniczyli w pielgrzymce na Jasną Górę. Jeżeli rzeczywiście takie rozmowy z podwładnymi rzeczywiście miały miejsce, to mogło dojść do naruszenia art. 194 Kodeksu Karnego Z wielkim niepokojem przyjąłem informacje dotyczące działań inspektora Karola Szwalbe, które mają niewiele wspólnego z tym do czego powołana jest Policja oraz nie służą poprawie wizerunku i poziomu zaufania do tej służby. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia zdarzeń, które miały miejsce w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i podległych jednostkach. Proszę również o informację czy akcja zdejmowania Krzyży na terenie KMP w Radomiu miała charakter incydentalny, czy też podobne prowadzone są w innych jednostkach Policji w kraju oraz czy te działania podejmowane była za wiedzą i zgodą przełożonych. Do Pana Prokuratora Generalnego zwracam się z prośbą o potraktowanie przedstawionego tekstu oświadczenia jako informacji o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 194 kk

czwartek, 08 sierpnia 2013, skurkiewicz

Polecane wpisy